Styrelse

Jarl Moritz, ordförande
Peter Funk, vice ordförande
Claes Andersson 
Johan Fröbel 

Åsa Rydell Blom

Patrik Wass
Katarina Levin
Kjell Markusson
Pernilla Gustavsson
Mikael Svensson
Maria Rylander
Jon Lindberg
 
 

Valnämnd

Urban Bodare, ordf
Bernt-Ove Andersson
Lennart Englund

Revisorer

Patric Birgersson, Ernst & Young
Göran Persson

Revisorssuppleanter

Malin Blom, Ernst & Young
Börje Fjällström
 
 
 
 
 

Kansli

Tomas Ivarsson
Tfn: 070-336 17 94
Niklas Eklund
Tfn: 070-208 64 08
Robert Andersson (ekonomi)
Tfn: 070-692 21 84
 

Adress:

Storgatan 93
903 33 UMEÅ
 
Fax: 090-17 14 28
Postgiro: 19 36 06-1
Bankgiro: 5855-6291
Org nr: 802003-3505