Medlemskap

 
Föreningen Svenskt Trätekniskt Forum har i dag ca 600 medlemmar. Du kan anmäla medlemskap direkt från vår webbplats här >> (länk till anmälningssida)
 
 

Ändamål

Föreningen har till ändamål:
  • att skapa ett attraktivt nätverk med dem som är verksamma i eller är intresserade av den trämekaniska industrin och virkets vidareförädling.
  • att främja den tekniska, kommersiella och kompetensmässiga utvecklingen inom den trämekaniska industrin.
 

Stadgar

Här kan du läsa om föreningens stadgar (stadgar).
 

Medlemskap

I föreningen ingår medlemmar och hedersmedlemmar.
 
Till medlem kan väljas personer verksamma inom eller intresserade av den trämekaniska industrin.
 
Till hedersmedlem kan personer utses som är eller har varit av betydande nytta för föreningen och/eller branschen.
 
 
AKTUELLT
2017-04-23

Aktuellt 2017

Studie av automatiska sorteringssystem i justerverk - projektredovisning

 

 

Umeå, tisdag den 19 september

Växjö, tisdag den 26 september

Borlänge, torsdag den 28 september