Välkommen till Föreningen Svenskt Trätekniskt Forum!

 
Vårt mål är att skapa ett attraktivt nätverk med dem som är verksamma i eller är intresserade av den trämekaniska industrin och virkets vidareförädling. Vår uppgift är att främja den tekniska, kommersiella och kompetensmässiga utvecklingen inom den trämekaniska industrin.
 

Ett inträde i branschföreningen - Det naturliga steget!

 
 

 

ANSÖK OM INTRÄDE IDAG!

Föreningen Svenskt Trätekniskt Forum har idag ca 600 medlemmar. Du kan ansöka om medlemskap direkt på vår webbplats.
 
MYCKET VÄLKOMMEN / Styrelsen

 

AriVislanda AB söker projektsäljare. Läs mer om tjänsten här.

 

Norra Timber söker projektingenjörer. Läs mer om tjänsterna här.

 
Stenvalls Trä AB söker produktionschef. Läs mer om tjänsten här.
 
 
 
 

 

ANNONSER
 
 
  
 
AKTUELLT
2016-11-25

Aktuellt 2017

 

Temadagar inklusive årsmöte i Skellefteå 4-5 april i samarbete med Skogsindustrierna. Mer information kommer.