Välkommen till Föreningen Svenskt Trätekniskt Forum!

 
Vårt mål är att skapa ett attraktivt nätverk med dem som är verksamma i eller är intresserade av den trämekaniska industrin och virkets vidareförädling. Vår uppgift är att främja den tekniska, kommersiella och kompetensmässiga utvecklingen inom den trämekaniska industrin.
 

Ett inträde i branschföreningen - Det naturliga steget!

 
 

 

ANSÖK OM INTRÄDE IDAG!

Föreningen Svenskt Trätekniskt Forum har idag ca 600 medlemmar. Du kan ansöka om medlemskap direkt på vår webbplats.
 
MYCKET VÄLKOMMEN / Styrelsen

 

AB Karl Hedin Industri söker projektledare. Läs mer om tjänsten här.

 

Hjortkvarn Timber AB söker marknadsorienterad VD. Läs mer om tjänsten här.

 

 

 

 
 
ANNONSER
 
 
 
 
AKTUELLT
2016-08-29

Aktuellt 2016

Höstexkursion till Tjeckien/Österrike

6-8 November 2016

 

Svenskt Trätekniskt Forum inbjuder härmed till en exkursion i enlighet med ovanstående rubrik. Programmet består utav ett flertal intressanta sågverksbesök med stark inriktning mot hög produktivitet och förädling av den sågade träråvaran. Dessutom ingår ett besök hos KATRES som bl.a. levererar virkestorkar, bandtorkar och anläggningar för värmebehandling och anläggningar för värmebehandling av material, s.k. Thermomodifiering. Mer information om respektive företag framgår av bif. hemsideadresser etc.
 
 

 

Aktuellt 2017

 
STTF:s vårexkursion till Färila och Tunadals sågverk, 15-16 februari. Mer information kommer.