Välkommen till Föreningen Svenskt Trätekniskt Forum!

 
Vårt mål är att skapa ett attraktivt nätverk med dem som är verksamma i eller är intresserade av den trämekaniska industrin och virkets vidareförädling. Vår uppgift är att främja den tekniska, kommersiella och kompetensmässiga utvecklingen inom den trämekaniska industrin.
 

Ett inträde i branschföreningen - Det naturliga steget!

 
 

 

ANSÖK OM INTRÄDE IDAG!

Föreningen Svenskt Trätekniskt Forum har idag ca 600 medlemmar. Du kan ansöka om medlemskap direkt på vår webbplats.
 
MYCKET VÄLKOMMEN / Styrelsen

 

AriVislanda AB söker projektsäljare. Läs mer om tjänsten här.

 

 

ANNONSER
 
 
AKTUELLT
2016-11-25

Aktuellt 2017

 STTF:s vårexkursion till Färila och Tunadals sågverk, 15-16 februari. 

 

Temadagar inklusive årsmöte i Skellefteå 4-5 april i samarbete med Skogsindustrierna. Mer information kommer.